TRENING SPRAWNOŚCI UMYSŁOWEJ

Trening sprawności umysłowej jest propozycją zarówno dla osób, które chcą poprawić efektywność pracy swojego mózgu, jak i osób które chcą jak najdłużej zachować dobrą sprawność umysłu.
 
Zajęcia wykorzystujące biofeedback i dobrane zestawy zadań, dają ciekawe informacje na temat funkcjonowania naszego umysłu. Proponowany trening przydaje się w zarówno w doraźnych sytuacjach jak np. forma przygotowania do egzaminu, wspomaganie procesu uczenia się. 

Trening sprawności umysłowej ma zastosowanie także u seniorów, gdy sprawność umysłowa spada. Dzięki dobrze dobranym oddziaływaniom, może on znacząco wpływać na spowolnienie tego procesu.