TERAPIA DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH

TERAPIA DZIECI

W terapii nie pracujemy jedną, wybraną metodą. Nasze wieloletnie doświadczenie podpowiada, że nie ma jednej, najlepszej metody. Ponadto okazuje się, iż w wielu przypadkach łączenie wybranych elementów różnych metod przynosi efekty.

Prowadzimy terapię dzieci, u których zdiagnozowano:

 • Dyslalia ( wady wymowy)
 • Opóźniony rozwój mowy ( samoistny i niesamoistny), w tym z uszkodzeniem słuchu oraz z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 • Zaburzenia w zakresie funkcji pokarmowych ( dysfagia), odruchów ustno-twarzowych i napięcia mięśniowego w obrębie aparatu artykulacyjnego
 • Dyzartria ( diagnozuje się ją głównie u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym)
 • Afazja/niedokształcenie mowy o typie afazji, alalia
 • Jąkanie
 • Dysglosja, w tym dzieci z rozszczepem
 • Dzieci chore neurologicznie
 • Nieprawidłowy wzorzec połykania

TERAPIA OSÓB DOROSŁYCH:

 • Osoby po urazach neurologicznych i z chorobami neurologicznymi:
  • afazje
  • dyzartrie
 • Jąkanie
 • Z uszkodzeniem słuchu, także po wszczepie implantów
 • Z wadami wymowy
 • elementy ćwiczeń z zakresu emisji głosu, dykcji

W przypadku osób z nieprawidłowym oddychaniem, szczękościskiem, infantylnym wzorcem połykania (co często stanowi przyczynę wad wymowy, również u osób dorosłych), jąkaniem w program terapeutyczny włączamy trening Biofeedback:

 • EEG Biofeedback
 • biofeedback oparty na oddechu i pracy mięśni