TERAPIA BIOFEEDBACK

Terapia biofeedback opiera się na informacji zwrotnej o stanie organizmu, jaką otrzymuje trenujący. Dzięki odpowiednim sensorom możliwe jest monitorowanie np. zmiany rytmu i głębokości oddechu, napięcia mięśniowego czy rytmu serca, od czego pochodzi nazwa poszczególnych rodzajów biofeedbacku. Dane te umożliwiają uczenie się i przez to zmianę nieprawidłowych parametrów, co w efekcie ma wpływ na poprawę funkcjonowania trenującego. 
Dla przykładu, jeśli jesteśmy zdenerwowani, nasz oddech staje się płytki i szybki, napinają się mięśnie (choć nie zawsze to czujemy, tętno przyspiesza). W treningu biofeedback uczymy się jak zniwelować wszystkie te objawy i osiągnąć umiejętność wyciszenia się.   
Bardzo ważnym parametrem, który wykorzystuje się w tej metodzie jest potencjał bioelektryczny mózgu. W EEG Biofeedback zwanym również Neurofeedback uczymy się kontrolować czynność naszego mózgu. Trening polega na obserwacji jego pracy przedstawionej pod postacią gry komputerowej lub innego rodzaju informacji wizualnej. Za pomocą elektrod EEG odczytywany jest poziom fal mózgowych. Następnie jest on przetworzony w komputerze i wyświetlany na monitorze.  „Grając” w taką grę człowiek harmonizuje i ulepsza pracę własnego umysłu. W czasie sesji trenujący stara się wytworzyć wzorzec fal mózgowych, właściwy dla stanu jaki chce osiągnąć (np. koncentrację uwagi lub odprężenie). Ilekroć uda się wytworzyć pożądany układ fal, następuje postęp w grze, (obraz uruchamia się, słychać dźwięk lub muzykę, następują zmiany na ekranie). W ten sposób trenujący otrzymuje informację o pracy własnego umysłu. Systematyczne treningi prowadzą do wydłużenia czasu utrzymywania określonego stanu oraz ułatwiają osiągnięcie go. Dzieje się tak dzięki możliwości obserwowania parametrów związanych z funkcjonowaniem naszego organizmu.
Z uwagi na fakt, że trening ma postać gry komputerowej idealnie nadaje się do pracy z dziećmi.
Treningi EEG Biofeedback są szczególnie przydatne przed ważnymi egzaminami (test gimnazjalny, matura, sesja egzaminacyjna). Jako metoda wspomagająca uczenie się i radzenie sobie ze stresem.

TRENINGI EEG BIOFEEDBACK W PRZYPADKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE:

 • przy zaburzeniach uwagi, koncentracji (np. ADD);
 • przy nadpobudliwości psychoruchowej (np.ADHD);
 • przy problemach szkolnych (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia itp);
 • w celu poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału, również w zakresie języków obcych;
 • w celu przygotowania do uzyskania lepszych wyników sportowych;
 • w terapii jąkania i niektórych wad i zaburzeń mowy

DOROŚLI:

 • przy przewlekłych bólach głowy i migrenach, zaburzeniach snu;
 • przy zespole chronicznego zmęczenia;
 • przy stanach lękowych, depresji;
 • przy tremie, napięciu wewnętrznym, obniżonej samoocenie;
 • dla osób pracujących twórczo (artyści, dziennikarze);
 • dla osób, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznością podejmowania szybkich decyzji w stanach „wypalenia zawodowego".
 • w terapii jąkania i niektórych wad  wymowy

W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH:

 • epilepsji;
 • w rehabilitacji po urazach czaszki;
 • w rehabilitacji po operacjach mózgu;
 • w rehabilitacjach po udarach mózgu.