DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza psychologiczna obejmuje ocenę funkcjonowania człowieka w różnych aspektach dotyczących  rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego. 

W zależności od potrzeb wykonujemy:

  • diagnozę psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych 
  • diagnozę neuropsychologiczną (dla pogłębienia lub uzupełnienia powyższej, w przypadkach osób po urazach mózgu)

Każde wykonane badanie psychologiczne zakończone jest szczegółowym omówieniem wyników, ewentualnymi wskazaniami do dalszej pracy oraz stosownym opisem wyników, także w formie opinii psychologicznych dla potrzeb różnych instytucji.