DIAGNOZA FUNKCJONALNA DZIECKA DO 3 LAT

W przypadku małych dzieci, zazwyczaj do trzech lat dokonuje się oceny rozwoju psychomotorycznego, gdyż funkcje te są ze sobą ściśle związane i zależne od siebie. Sposób w jaki nasz Maluch radzi sobie z zadaniami ruchowymi (siadanie, raczkowanie, chodzenie, sprawność dłoni) wpływa na jego zdolność poznawania otoczenia, nabywania nowych doświadczeń, czyli kształtowania poznawczego (myślenia, mówienia), społecznego, emocjonalnego. 

Aby stwierdzić, czy dziecko rozwija się prawidłowo i harmonijnie w tym najintensywniejszym okresie, posługujemy się diagnozą funkcjonalną. Zawiera ona zadania, które w sposób bardzo precyzyjny wyznaczają poziom umiejętności dziecka w ważnych sferach aktywności małego człowieka. 

Dokładne określenie możliwości dziecka w tym okresie, pozwala na uchwycenie obszarów ewentualnych trudności i rozpoczęcie optymalnych działań kompensujących. Tak wczesna interwencja jest niezmiernie ważna, gdyż jak najlepsze funkcjonowanie dziecka w tym okresie życia, daje mu niezbędną bazę do rozwijania swoich umiejętności w przyszłości.