TERAPIA TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU

Od września poszerzyliśmy ofertę naszego gabinetu o terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. Terapia obejmuje obszary takie jak:

  • Naukę czytania i pisania
  • Rozumienie tekstu czytanego i słyszanego
  • Analiza i synteza tekstu czytanego i słyszanego

Podejmowane oddziaływania przyczyniają się do uzyskania osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.