REHABILITACJA POZNAWCZA PO URAZACH MÓZGU

Bardzo często urazy centralnego układu nerwowego, niosą ze sobą ryzyko zaburzeń funkcjonowania ruchowego jak i poznawczego. Często rehabilitacja po takich zdarzeniach obejmuje tylko usprawnianie ruchowe. Jednakże oprócz zabiegów fizjoterapeutycznych bardzo ważnym elementem jest równoległa praca nad utraconymi funkcjami sfery poznawczej (np. trudności pamięciowe, spostrzeganie, zdolność koncentracji uwagi). 

Program pracy z pacjentem w naszym gabinecie oparty jest na wcześniejszej diagnozie obejmującej obszary zaburzeń, Jest to niezbędne do zaplanowania optymalnego oddziaływania mającego na celu poprawę funkcjonowania pacjenta.